کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

ارسال شده توسط: تحریریه بازده ۸

مادربزرگ ۷۳ ساله برنده مسابقه بانوی شایسته سالخورده آمریکا شد. کارولاین اسلید هاردن ۷۳ ساله به عنوان “بانوی شایسته سالخورده آمریکا” انتخاب شد. او رمز زیبایی خود را …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی