کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

ارسال شده توسط: تحریریه بازده ۸

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که اکثریت دست فروشان به خاطر بیکاری به این کار روی آورده‌اند و نباید جمع‌آوری شوند. طرح جمع‌آوری دست فروشان و دستفروشی در …

اتهام سوءاستفاده و ​​​​​​​رسوایی جنسی در سازمان های خیریه مثل سازمان‌های امدادگری چون پزشکان بدون مرز و همچنین کمیته بین‌المللی نجات  (International Rescue Commitee) که مرکزش در نیویورک …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی