کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۴۰ قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :شامل ایران

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که قدرتمندترین ارتش جهان کدام است؟ ایران در چه رتبه ای از فهرست ۴۰ قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ قرار دارد؟ با ما در این نوشتار همراه باشید تا به این سوالات شما پاسخ دهیم.

قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶

فهرست گلوبال فایرپاور ۲۰۱۶، با استفاده از بیش از ۵۰ عامل برای تعیین شاخص قدرت کشورها، قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ را رتبه‌بندی می‌کند. این فهرست متشکل است از مجموعه‌ی متعادلی از ۱۲۶ کشور پیشرفته و کمتر پیشرفته، بر اساس چند عامل مثل موقعیت جغرافیایی، اتکای به منابع طبیعی، قدرت زراد خانه و سلامت اقتصادی کنونی. باید در اینجا ذکر کنیم که قدرت هسته‌ای و رهبری سیاسی/نظامی فعلی به حساب آورده نشده است. همچنین، از کشورهای محصور در خشکی به خاطر نداشتن تشکیلات نیروی دریایی امتیازی کسر نشده است.

طبق فهرست منتشره در ۲ فوریه‌ی ۲۰۱۶، در ادامه با ۴۰ قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶  آشنا می‌شویم.

۴۰. فیلیپین

جمعیت: ۱۰۰.۹۹۸.۳۷۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۲.۱۰۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۲۰.۰۰۰/۴۳۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۳۵ عدد

تعداد تانک: ۴۵ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۲۰

مطلب مرتبط: ۱۰ نیرومندترین و قویترین ارتش آسیا

۳۹. دانمارک

جمعیت: ۵.۵۸۱.۵۰۳ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۷۵۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۵.۰۰۰/۶۳.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۷۴ عدد

تعداد تانک: ۵۷ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۹۰

۳۸. اسپانیا

جمعیت: ۴۸.۱۴۶.۱۳۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴۲۳.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۲۵.۰۰۰/۱۶.۲۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۵۴۰ عدد

تعداد تانک: ۳۲۷ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۴۶

۳۷. هلند

جمعیت: ۱۶.۹۴۷.۹۰۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۲۰۲.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۵۰.۰۰۰/۳۲.۲۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۶۴ عدد

تعداد تانک: ۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۵۶

۳۶. کره‌ی شمالی

جمعیت: ۲۴.۹۸۳.۲۰۵ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴۱۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۷۰۰.۰۰۰/۴.۵۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۹۴۴ عدد

تعداد تانک: ۴۲۰۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱.۰۶۱

مطلب مرتبط: ۳ قدرت برتر نظامی جهان

۳۵. مالزی

جمعیت: ۳۰.۵۱۳.۸۴۸ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۵۲۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۱۰.۰۰۰/۲۹۶.۵۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۲۷ عدد

تعداد تانک: ۷۴ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۱

۳۴. اتریش

جمعیت: ۸.۶۶۵.۵۵۰ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۹۵۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۳۰.۰۰۰/۲۷.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۲۵ عدد

تعداد تانک: ۵۶ عدد

قدرت نیروی دریایی: در مورد این کشور صدق نمی‌کند

۳۳. نروژ

جمعیت: ۵.۲۰۷.۶۸۹ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۶۵۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۶.۵۰۰/۴۵.۲۵۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۰۴ عدد

تعداد تانک: ۵۲ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۲

۳۲. افریقای جنوبی

جمعیت: ۵۳.۶۷۵.۵۶۳ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۹۶۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۸۹.۰۰۰/۱۷.۱۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۱۲ عدد

تعداد تانک: ۱۹۵ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۳۰

۳۱. مکزیک

جمعیت: ۱۲۱.۷۳۶.۸۰۹ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۲.۱۷۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۷۰.۰۰۰/۶۷.۵۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۰۰ عدد

تعداد تانک: ۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۴۳

رتبه ۳۰ قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :

۳۰. سوئیس

جمعیت: ۸.۱۲۱.۸۳۰ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۹۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۴۰.۰۰۰/۷۷.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۸۵ عدد

تعداد تانک: ۲۲۴ عدد

قدرت نیروی دریایی: در مورد این کشور صدق نمی‌کند

۲۹. جمهوری چک

جمعیت: ۱۰.۶۴۴.۸۴۲ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۹۸.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۱.۱۰۰/۱۱.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۱۴ عدد

تعداد تانک: ۱۲۳ عدد

قدرت نیروی دریایی: در مورد این کشور صدق نمی‌کند

۲۸. عربستان سعودی

جمعیت: ۲۷.۷۵۲.۳۱۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۵۱۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۳۵.۰۰۰/۲۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۷۲۲ عدد

تعداد تانک: ۱.۲۱۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۵۵

۲۷. الجزیره

جمعیت: ۳۹.۵۴۲.۱۶۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۶۷۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۵۱۲.۰۰۰/۴۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۵۱ عدد

تعداد تانک: ۹۷۵ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۰

۲۶. سنگاپور

جمعیت: ۵.۶۷۴.۴۷۲ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۵۳.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۷۲.۰۰۰/۹۵۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۶۲ عدد

تعداد تانک: ۲۱۲ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۴۰

۲۵. اکراین

جمعیت: ۴۴.۴۲۹.۴۷۱ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴۸۲.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۶۰.۰۰۰/۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۳۴ عدد

تعداد تانک: ۲.۸۰۹ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۲۵

۲۴. سوئد

جمعیت: ۹.۸۰۱.۶۱۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱۱۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۴.۰۰۰/۲۶.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۲۸ عدد

تعداد تانک: ۱۲۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۳۱۳

۲۳. ایران

جمعیت: ۸۱.۸۲۴.۲۷۰ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۴۰۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱.۸۰۰.۰۰۰/۵۴۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۷۹ عدد

تعداد تانک: ۱.۶۵۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۳۹۷

۲۲. برزیل

جمعیت: ۲۰۴.۲۵۹.۸۱۲ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۳.۴۱۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۳۳۰.۰۰۰/۱.۸۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۷۳۵ عدد

تعداد تانک: ۴۸۶ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۱۳

۲۱. ویتنام

جمعیت: ۹۴.۳۴۸.۸۳۵ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۶۴۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۵.۰۴۰.۰۰۰/۴۱۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲۸۹ عدد

تعداد تانک: ۱.۴۷۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۵

۲۰. تایلند

جمعیت: ۶۷.۹۷۶.۴۰۵ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۰۴۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۳۱۰.۰۰۰/۲۴۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۵۵۱ عدد

تعداد تانک: ۷۲۲ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۸۱

۱۹. لهستان

جمعیت: ۳۸.۵۶۲.۱۸۹ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴۳۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۲۰.۰۰۰/۵۱۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۶۱ عدد

تعداد تانک: ۱.۰۰۹ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۸۳

۱۸. مصر

جمعیت: ۸۸.۴۸۷.۳۹۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۵۳۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۴۷۰.۰۰۰/۸۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱.۱۳۳ عدد

تعداد تانک: ۴.۶۲۵ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۲۴۵

مطلب مرتبط: ایران هشتمین ارتش قدرتمند جهان، چهارمین دشمن واشنگتن

۱۷. پاکستان

جمعیت: ۱۹۹.۰۸۵.۸۴۷ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴.۳۴۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۶۲۰.۰۰۰/۵۱۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۹۲۳ عدد

تعداد تانک: ۲.۹۲۴ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۷۴

۱۶. ایتالیا

جمعیت: ۶۱.۸۵۵.۱۲۰ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۵۷۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۳۲۰.۰۰۰/۴۲.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۷۸۵ عدد

تعداد تانک: ۵۸۶ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۷۴

۱۵. تایوان

جمعیت: ۲۳.۴۱۵.۱۲۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۳۲۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۳۰۰.۰۰۰/۱.۶۷۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۸۱۵ عدد

تعداد تانک: ۲.۰۰۵ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۰۲

۱۴. کانادا

جمعیت: ۳۵.۰۹۹.۸۳۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴۲۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۹۵.۰۰۰/۵۱.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۲۶ عدد

تعداد تانک: ۱۸۱ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۳

رتبه سیزدهم قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :

۱۳. استرالیا

جمعیت: ۲۲.۷۵۱.۰۱۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۲۸۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۶۰.۰۰۰/۴۴.۲۴۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۱۷ عدد

تعداد تانک: ۵۹ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۵۲

۱۲. اندونزی

جمعیت: ۲۵۵.۹۹۳.۶۷۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴.۵۰۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۴۰۰.۰۰۰/۴۷۶.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۴۲۰ عدد

تعداد تانک: ۴۶۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۷۱

۱۱. اسرائیل

جمعیت: ۸.۰۴۹.۳۱۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱۲۲.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۶۰.۰۰۰/۶۳۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۶۸۱ عدد

تعداد تانک: ۴.۱۷۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۶

۱۰. ترکیه

جمعیت: ۷۹.۴۱۴.۲۶۹ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۳۷۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۴۱۰.۰۰۰/۱۸۵.۶۳۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱.۰۰۷ عدد

تعداد تانک: ۳.۷۷۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۱۵

۹. ژاپن

جمعیت: ۱۲۶.۹۱۹.۶۵۹ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۲۱۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲۵۰.۰۰۰/۵۷.۹۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱.۵۹۰ عدد

تعداد تانک: ۶۷۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۳۱

۸. آلمان

جمعیت: ۸۰.۸۵۴.۴۰۸ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۷۹۱.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۸۰.۰۰۰/۱۴۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۶۷۶ عدد

تعداد تانک: ۴۰۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۸۱

۷. کره‌ی جنوبی

جمعیت: ۴۹.۱۱۵.۱۹۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۶۹۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۶۲۵.۰۰۰/۲.۹۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱.۴۵۱ عدد

تعداد تانک: ۲.۳۸۱ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۶۶

۶. فرانسه

جمعیت: ۶۶.۵۵۳.۷۶۶ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۷۷۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۹۵.۷۷۰/۲۰۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱.۲۸۲ عدد

تعداد تانک: ۴۲۳ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۱۱۳

۵. بریتانیا

جمعیت: ۶۴.۰۸۸.۲۲۲ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۷۵۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱۵۰.۰۰۰/۱۸۲.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۸۷۹ عدد

تعداد تانک: ۴۰۷ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۶

۴. هند

جمعیت: ۱.۲۵۱.۶۹۵.۵۸۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱.۳۲۵.۰۰۰/۲.۱۴۳.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲.۰۸۶ عدد

تعداد تانک: ۶.۴۶۴ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۲۰۲

رتبه سوم در فهرست قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :

۳. چین

جمعیت: ۱.۳۶۷.۴۸۵.۳۸۸ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱۹.۵۵۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۲.۳۰۰.۰۰۰/۲.۳۳۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۲.۹۴۲ عدد

تعداد تانک: ۹.۱۵۰ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۶۷۳

رتبه دوم در فهرست قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :

۲. روسیه

جمعیت: ۱۴۲.۴۲۳.۷۷۳ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۱.۳۵۵.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۷۶۶.۰۵۵/۲.۴۸۵.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۳.۵۴۷ عدد

تعداد تانک: ۱۵.۳۹۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۳۵۲

مطلب مرتبط: ۷ حقیقت عجیب ارتش امریکا که نمی‌دانید

رتبه اول در فهرست قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :

۱. ایالات متحده‌ی امریکا

جمعیت: ۳۲۱.۳۶۸.۸۶۴ نفر

تعداد کسانی که هر سال به سن خدمت نظامی می‌رسند: ۴.۲۲۰.۰۰۰ نفر

پرسنل خط مقدم فعال / پرسنل رزرو: ۱.۴۰۰.۰۰۰/۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر

تعداد هواپیما: ۱۳.۴۴۴ عدد

تعداد تانک: ۸.۸۴۸ عدد

قدرت نیروی دریایی: ۴۷۳


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده – کامروا ابراهیمی

منبع: msn

۴۰ قدرتمندترین ارتش جهان در ۲۰۱۶ :شامل ایران

قدرتمندترین ارتش جهان

قدرتمندترین کشور جهان


 

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی