کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۶ بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی

۱۶ بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی که بر اساس شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه بندی شده اند در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرند.

“شاخص پیشرفت اجتماعی” یک مقیاس برای اندازه گیری پیشرفت در زمینه‌ی نیازهای انسانی اولیه (و نه نماگرهای سنتی رشد اقتصادی) است.

 شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) آرایه‌ای جامع از عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی کشورها را اندازه می‌گیرد و آن‌ها را در یک چارچوب کلی جمع‌بندی می‌کند.

این شاخص، که در حدود ۹۹% جمعیت جهان را پوشش می‌دهد توسط پروفسور مایکل ای. پورتر از مدرسه‌ی کسب و کار دانشگاه هاروارد، پروفسور اسکات استرن از مدرسه‌ی مدیریت اسلون دانشگاه ام آی‌تی، و سازمان ضرورت پیشرفت اجتماعی که یک سازمان غیرانتفاعی است، طراحی شده است.

مایکل گرین، عضو اجرایی هیات مدیره‌ی سازمان ضرورت پیشرفت اجتماعی می‌گوید: “شاخص پیشرفت اجتماعی نشان می‌دهد که کشورها با سطوح تولید ناخالص داخلی مشابه می‌توانند سطوح بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی داشته باشند.”

مثلا، کاستاریکا و تایلند به ترتیب از رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی ۵۹ و ۵۸ در جهان برخوردارند، ولی، تایلند به لحاظ شاخص پیشرفت اجتماعی در رتبه‌ی ۵۷ قرار دارد، در حالی که کاستاریکا عمدتا به خاطر رتبه‌های نسبتا بالای امنیت فردی، حقوق فردی، و رواداری و پذیرندگی در رتبه‌ی ۲۹ قرار دارد.

در ادامه ۱۶ کشور برتر جهان از لحاظ پیشرفت اجتماعی معرفی می‌شوند.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی# ۱۶ ایالات متحده

پیشرفت اجتماعی

رتبه ۲۰۱۴: # ۱۶

رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی: ۶ ام

ایالات متحده‌ از لحاظ تامین نیازهای انسانی اولیه در کل در رتبه‌ی ۲۱ قرار می‌گیرد که شامل رتبه‌ی  ۶ ام  در جان‌پناه نیز می‌شود. با این وجود، ایالات متحده در تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه، با رتبه‌ی ۳۹ ام، با فاصله‌ی زیادی از رتبه‌ی شاخص پیشرفت اجتماعی‌اش جا مانده است.

این کشور رتبه‌ی کلی  ۸ ام در فرصت‌سازی، و رتبه‌ها‌ی ۱ ام را در دسترسی به آموزش عالی دارد. اما ایالات متحده از لحاظ آزادی فردی و حقوق فردی به ترتیب در رتبه‌ی ۱۵ ام و ۲۴ ام جای می‌گیرد.

ایالات متحده به ویژه به لحاظ رفاه کلی کاملا ضعیف است: رتبه‌ی ۶۸ در بهداشت و رفاه اجتماعی و رتبه‌ی ۷۴ در پایندگی بوم‌سامانه‌ها(اکوسیستم).

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی# ۱۵ : ژاپن

Japan.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱۴

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی : ۲۰ ام

ژاپن در دسترسی به آموزش پایه  رتبه‌ی اول و در جان‌پناه رتبه‌ی چهارم را دارد، ولی در آب، هوا، و فاضلاب (۲۱ ام)، خوراک (۱۷ ام)، و بهداشت و رفاه اجتماعی(۱۹ ام) از رتبه‌ی کلی خود عقب‌تر است.

عملکرد کشور در حقوق فردی، عالی است. چون رتبه‌ی ۵ را دارد، ولی در آزادی و حق انتخاب فردی در رتبه‌ی ۲۱ ام، در رواداری و پذیرندگی در رتبه‌ی ۴۲  ام، و در دسترسی به آموزش عالی در رتبه‌ی ۱۹ ام قرار دارد.

مطلب مرتبط: ۵ حقیقت روانشناسی اجتماعی شگفت انگیز

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۱۴ : آلمان

Germany.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱۲

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۱۱ ام

آلمان از لحاظ آب و فاضلاب رتبه‌ی ۱ ام، در جان پناه رتبه‌ی۱۰ ام  و در تامین نیازهای انسانی اولیه رتبه‌ی ۱۲ ام را دارد. این غول اقتصادی در بهداشت و رفاه اجتماعی رتبه‌ی ۵۰ ام را دارد و در پایندگی اکوسیستم(یا بوم‌سامانه‌ها) رتبه‌ی ۲۴ ام را دارد.

آلمان به لحاظ فرصت‌سازی عملکرد بدتری را نسبت به سال گذشته(۲۰۱۴) داشته است: رتبه‌ی ۲۸ ام در حقوق فردی و ۱۸ ام در عدالت و پذیرندگی را داشت. عملکرد این کشور (با رتبه‌ی ۱۳ ام) در دسترسی به آموزش عالی، و آزادی و حق انتخاب فردی بهتر شده است.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۱۳ : اتریش

Austria.jpg

رتبه‌ی۲۰۱۴: # ۱۱

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۹ ام

اتریش در جهان به خاطر تامین نیازهای انسانی اولیه بهترین رتبه را دارد و نیز در دنیا عالی‌ترین کشور در تهیه‌ی آب آشامیدنی و استحمام پاک است. این کشور هم‌چنین جزء ۱۰ کشور برتر در فراهم آوردن جان‌پناه (۹ ام) ، امنیت فردی (۷ ام)، و خوراک و مراقبت پزشکی اولیه(۵ ام) است.

اتریش به لحاظ رفاهی، رتبه‌ی بالایی را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (۱۰ ام) دارد، اما در دسترسی به دانش پایه(۳۲ ام) و بهداشت و رفاه (۳۸ ام) از رتبه‌ی کلی خود عقب‌تر است. اتریش هم‌چنین در رتبه‌ی بالایی به لحاظ حقوق فردی (۱۱ ام)، و آزادی و حق انتخاب فردی(۱۴ ام) قرار دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۱۲ : جمهوری ایرلند

Ireland.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱۵

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۸ ام

ایرلندی‌ها مقام دوازدهم را دارند و در بیشتر مقوله‌های شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) به استثنای آب و فاضلاب (که در رتبه‌ی ۲۲ ام هستند و پایندگی بوم سامانه‌ها که در رتبه‌ی ۱۱۹ ام هستند).جزء ۲۰ کشور برتر جهان قرار دارند.

ایرلندی‌ها هم‌چنین مخصوصا از لحاظ دسترسی به فرصت‌ها عالی هستند: ایرلند رتبه‌ی دوم را در جهان به لحاظ رواداری و پذیرندگی، و رتبه‌ی ششم را در دسترسی به آموزش عالی دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۱۱ : بریتانیا

United-Kingdom.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱۳

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۱۹ ام

بریتانیایی‌ها چیزهای زیادی دارند که به آنها افتخار بکنند، مثل رکورد حقوق فردی‌شان، که درحال‌حاضر آنان را در رتبه‌ی دوم جهان قرار داده است.

آنان هم‌چنین در دسترسی به فرصت‌ها‌ عالی هستند (رتبه‌ی کلی ۶ ام).

در موارد دیگر، این امپراطوری کهن رتبه‌ی بالایی در آب و فاضلاب (۱۷ ام)، دسترسی به آموزش عالی(۴ ام) و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (۱۵ ام) دارد.

مراقبت‌های بهداشتی نقطه‌ی قوت این ملت نیست: بریتانیا درحال‌حاضر رتبه‌ی ۲۷ ام را در تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه، و نیز بهداشت و رفاه دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۱۰ : استرالیا

Australia.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱۰

رتبه‌‌ی تولید ناخالص داخلی: # ۱۲ ام

استرالیا در کنار چند ملت دیگر دارای بالاترین کیفیت آب و فاضلاب در جهان است. به همین دلیل تعجبی ندارد که مردم جهان دوست دارند برای موج‌سواری به سواحل استرالیا بروند. افزون بر این رتبه‌های بالایی را در تغذیه و مراقبت پزشکی اولیه (۷ ام) و بهداشت و رفاه (۵ ام) دارد و زندگی در استرالیا بسیار تر و تمیز است.

استرالیا می‌توانست در دیگر عرصه‌ها بهبود یابد، چون درحال‌حاضر رتبه‌ی ۲۹ ام را در دسترسی به آموزش عالی و رتبه‌ی ۶۴ ام را در دسترسی به پایندگی بوم‌سامانه‌ها دارد.

جنبه‌ی مثبت دیگر استرالیا این است که رتبه‌ی سوم را در جهان در دسترسی به فرصت دارد، و نیز از رتبه‌ی حقوق فردی معرکه‌ای در کنار بریتانیا و نیوزلند برخوردار است.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۹ : هلند

Netherland.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۴

تولید ناخالص داخلی: ۷ ام

ممکن است رتبه‌ی هلند ۵ پله در مقایسه با رتبه‌ی ۲۰۱۴ تنزل کرده باشد، ولی این کشور در زمین‌های پست پایین‌تر از سطح دریا بنا شده است هنوز هم مکان خوبی برای یافتن خانه است: هلند رتبه‌ی سوم را در جهان در تهیه‌ی جان‌پناه و رتبه‌ی اول را در آب و فاضلاب دارد.

هلندی‌ها مثل دیگر کشورهای توسعه‌یافته از نظر پایندگی بوم‌سامانه‌ها رتبه‌ای پایین‌تر از رتبه‌ی خود دارند(۲۵ ام)، ولی رتبه‌ی بهتر و بالاتری را در دسترسی به دانش پایه (۸ ام)، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات(۲ ام)، و آزادی و حق انتخاب فردی (۵ ام) دارند.

هلندی‌ها رتبه‌ای پایین‌تر از رتبه‌ی ۲۵ را در مقوله‌های عمده ندارند.

مطلب مرتبط: ۱۰ بهترین شهر دنیا برای زندگی

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی# ۸ : دانمارک

Denmark.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۹

تولید ناخالص داخلی: ۱۳ ام

دانمارکی‌ها پیشرفته‌ترین کشور جهان به لحاظ تامین نیازهای انسانی اولیه از جمله آب زلال(رتبه‌ی ۱ ام)، امنیت فردی (۵ ام)، و جان پناه(۱ ام) هستند.

دانمارکی‌ها هم‌چنین از کیفیت بالای زندگی لذت می‌برند، چون کشورشان در رتبه‌ی ششم دسترسی به دانش پایه، و رتبه‌ی چهارم در سامانه‌های اطلاعات و ارتباطات، و نیز آزادی و حق انتخاب فردی قرار دارد.

با این وجود، کشور کاملی نیست، دانمارک رتبه‌ی ۲۶ ام در جهان را از حیث بهداشت و رفاه مردم‌اش دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۷ : فنلاند

Finland.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۸

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۱۷ ام

فنلاندی‌ها رتبه‌ی سوم جهان را در تهیه‌ی نیازهای انسانی اولیه، رتبه‌ی هفتم را در فرصت‌سازی، و رتبه‌ی هشتم را در تهیه‌ی بنیادهای رفاهی دارند.

فنلاند یک پیشرو جهانی در عرصه‌‌ی تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه و نیز آزادی انتخاب است. هم‌چنین رتبه‌ی دوم جهان را در تامین جان‌پناه دارد.

مثل همیشه، نقطه‌ضعف‌هایی برای بهبود به ویژه درخصوص پایندگی بوم سامانه‌ها(۴۳ ام)، بهداشت و رفاه (۱۸ ام)، و آب و فاضلاب (۱۸ ام) وجود دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۶ : کانادا

Canada.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۷

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۱۴ ام

اگر می‌خواهید به جایی در جهان نقل مکان کنید، به کانادا بروید. همسایه‌ی شمالی امریکا نخستین رتبه را در جهان به لحاظ فرصت‌سازی برای مردم‌اش دارد، رتبه‌ی نهم را در آزادی و حق انتخاب فردی دارد، و رتبه‌ی سوم را در دو مقوله‌ی دسترسی به آموزش عالی، و رواداری و پذیرندگی آدم‌ها دارد.

کانادا هم‌چنین جزء ۱۰ کشور برتر جهان از لحاظ امنیت فردی (۸ ام) و جان‌پناه (۷ ام) است.

ولی وقتی نوبت به بنیادهای رفاهی می‌رسد، آن‌گاه کانادا تا اندازه‌ای آن مقام و منزلت خود بالا را از دست می‌دهد: این کشور رتبه‌ی ۱۸ ام را در دسترسی به دانش پایه، و رتبه‌ی ۲۵ ام را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات دارد.

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۵ : نیوزلند

NewZealand.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۱

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۲۲ ام

پیشرفته‌ترین ملت به لحاظ اجتماعی در سال گذشته، حالا ۴ پله سقوط کرده است، ولی آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید بد نیست.

نیوزلند در جهان در آب و فاضلاب، و حقوق فردی (مشترکا) در رتبه‌ی اول است. رتبه‌ی دوم را پس از کانادا در عرضه‌ی فرصت‌ها برای مردم‌اش دارد. نیوزیلند هم چنین در رتبه‌ی سوم جهان برای دسترسی به دانش پایه، و پنجم از حیث رواداری و پذیرندگی آدم‌ها قرار دارد.

این جزیره‌نشین‌ها برای آن که رفاه کلی را بهبود بخشند باید کار زیادی انجام بدهند: نیوزلند رتبه‌ی ۲۸ ام را در تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه، و رتبه‌ی ۳۴ ام را در پایندگی بوم‌سامانه‌ها دارد.

مطلب مرتبط: ۱۰ کشور که بهترین آب و هوا را در جهان دارند

بهترین کشور جهان از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی # ۴ : ایسلند

Iceland.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۳: # ۳

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۱۵ ام

ایسلند رتبه‌ی نخست را از حیث آب و فاضلاب، امنیت فردی، و رواداری و پذیرندگی آدم‌ها دارد، و رتبه‌ی دوم را در تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه، و بهداشت و رفاه دارد. ایسلندی‌ها رتبه‌ی سوم را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطاب دارند.

اصلا اهمیتی ندارد که ایسلند رتبه‌ی ۱۳ ام را در پایندگی بوم‌سامانه‌ها دارد، چون هنوز هم بسیار بالاتر از دیگر کشورها در این فهرست ۱۶ کشوری قرار دارد.

ایسلند در دسترسی به آموزش عالی، رتبه‌ی ۲۷ ام را دارد و این تنها رتبه‌ای است که ایسلند را پایین‌تر از ۱۵ رتبه‌ی برتر جهان قرار می‌دهد.

بهترین کشور جهان از نظر پیشرفت اجتماعی # ۳ : سوییس

Switzerland.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۲

تولید ناخالص داخلی: ۴ ام

سوئیس همه‌ی رتبه‌های عالی را دارد. ولی وقتی نوبت به پایندگی بوم‌سامانه‌ها می‌رسد همه‌ی جوامع بین‌المللی و کشورهای جهان به آن غبطه می‌خورند.

سوییسی‌ها هم‌چنین در امنیت فردی (۳ ام)، تهیه‌ی جان‌پناه، (۵ ام)، و تامین آزادی و انتخاب فردی(۳ ام) قوی هستند. اما پاشنه‌ی آشیل سوییس چیست؟ سوئیس از لحاظ دسترسی به آموزش پایه در رتبه‌ی ۴۸ ام قرار دارد.

کلا، سوئیس‌ها دومین رتبه‌ی جهانی را در تامین نیازهای انسانی اولیه، و بنیادهای رفاهی دارند.

بهترین کشور جهان از نظر پیشرفت اجتماعی # ۲ : سوئد

Sweden.jpg

رتبه‌ی ۲۰۱۴: # ۶

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۶ ام

هیچ جایی بهتر از سوئد برای رفتن نیست. این ملت بالتیکی فقط در دو مقوله رتبه‌های پایین‌تر از ۱۰ را دارد: جان‌پناه (۱۶ ام)، و حقوق فردی (۱۱ ام).

سوئدی‌ها پیش‌رو در آب و فاضلاب (مشترکا ۱ ام)، تغذیه و مراقبت‌های پزشکی اولیه(۳ ام)، امنیت فردی (۲ ام)، بهداشت و رفاه (۴ ام)، آزادی و حق انتخاب فردی (۶ ام)، و رواداری و پذیرندگی (۷ ام) هستند.

مطلب مرتبط: ۳۰ بهترین کشور برای زندگی در ۲۰۱۶

بهترین کشور جهان از نظر پیشرفت اجتماعی # ۱ : نروژ

Norway.jpg

رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی: ۲ ام

نروژی‌ها، به ویژه، نیرومندترین بنیادهای رفاهی را نسبت به هر کشور دیگری دارند، آنان رتبه‌ی نخست در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، رتبه‌ی دوم در پایندگی بوم‌سامانه‌ها، و رتبه‌ی سوم در بهداشت و رفاه را دارند.

نروژ هم‌چنین از رتبه‌ی بالایی در آب و فاضلاب (مشترکا ۱ ام)، امنیت فردی(۳ ام)، و آزادی و حق انتخاب فردی برخوردار است. ‌

با این حال نروژ نیز نیازمند بهبود است: بدترین رتبه‌اش به خاطر دسترسی به آموزش عالی است که در مقام ۱۶ ام قرار دارد. هم‌چنین رتبه‌ی ۱۴ ام را برای جان‌پناه و ۱۱ ام را برای حقوق فردی در اختیار دارد.

با توجه به این که نروژ و سوئد در رتبه‌های اول و دوم شاخص پیشرفت اجتماعی قرار دارند. شاید وقت‌اش رسیده باشد که سفری را به اسکاندیناوی طرح‌ریزی ‌کنیم.

 

ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- امیر پوریانسب

منبع: فوربس – forbes

۱۶ بهترین کشورهای جهان از نظر پیشرفت اجتماعی

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی