کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۰ کشور جهان که مردمانش بیشترین میزان دوستی واقعی را دارند

همه‌ی آدم‌ها فکر می‌کنند عمیق‌ترین دوستی‌ها بین هم‌وطنان خودشان یافت می‌شود. ولی به راستی معیار دوستی واقعی و راستین چیست؟ تعارفات، سلام و علیک گرم، ارتباطات کلامی، بیرون رفتن، هدیه دادن و گرفتن، سینما رفتن یا مانند این‌ها؟ هیچ‌کدام. معیار دوستی در گزارش کیفیت زندگی سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی به عنوان “اتکاپذیری در شرایط سخت و دشوار” تعریف شده است. در این نوشتار با ۱۰ کشوری آشنا می‌شوید که مردمانش بیشترین میزان دوستی وافعی را دارند.

دوستی

ایرلند به عنوان کشوری ظهور کرده است که در آن جا بیشتر آدم‌ها گزارش می‌کنند، دوست یا عضوی از خانواده را دارند که می‌توانند روی او حساب کنند.

این رتبه‌بندی که در گزارش کیفیت زندگی ۲۰۱۵ سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) آمده است، بهزیستی را در طول زمان به منظور ارتقاء سیاست‌های بهتر برای زندگی بهتر ارزیابی می‌کند. در این گزارش، ۱۱ بُعد از بهزیستی ارزیابی می‌شوند، که شامل ادراک مردم از حمایت دوستان و خانواده‌شان می‌شود. این گزارش بر قدرت روابط اجتماعی مثبت بر بهزیستی تاکید می‌گذارد. این داده‌های ۲۰۱۴ درصد جمعیتی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی مشخص می‌کند که آدم‌هایی را دارند که می‌توانند در زمان‌های سخت و دشوار به آنها رو بیندازند.

مطلب مرتبط : ۱۱ نشانه دوستی  واقعی نه مجازی

در کجای دنیا مردم بیشتر روی دوستان و اعضای خانواده شان حساب می‌کنند.

1510B23-friends-and-family-chart-ireland-switzerland2.png

رتبه‌ی دوم به سوئیس می‌رسد، که ۹۵.۷۵ % از جمعیت‌اش می‌گویند شبکه‌ای از دوستان یا خانواده‌ی قابل اتکاء دارند. اسرائیل با ۹۵.۷۴ % جزء سه‌تای برتر است.

ملت‌های اروپایی در این فهرست حضوری قدرتمند دارند، به غیر از ایرلند و سوئیس از دانمارک که در رتبه‌ی چهارم قرار دارد تا آلمان که در رتبه‌ی ۱۰ قرار دارد ۶ کشور اروپایی دیگر قرار دارند. نیوزلند نیز مقام (هشتم) را در بین ۱۰ کشور برتر دارد.

داده‌های این گزارش از وب‌گاه نظرسنجی جهانی گالوپ برگرفته شده است. از پاسخ‌دهندگان پرسیده شده است: “اگر شما به مشکلی گرفتار شوید آیا بستگان یا دوستانی را دارید که هروقت نیاز دارید بتوانید روی آنها برای کمک حساب کنید؟


مترجم: تحریریه سایت کسب و کار

منبع: بیزینس اینسایدر

۱۰ کشور جهان که مردمانش بیشترین میزان دوستی واقعی را دارند

دوستی واقعی


کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی