کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۰ فعالیت کالری سوز بی‌دردسر برای آدم‌های پرمشغله

داشتن فعالیت کالری سوز همیشه مستلزم این نیست که به یک اردوگاه برای تمرینات سخت و طاقت‌فرسا سفر کنید. به عنوان یک فرد کوشا (که به احتمال خیلی زیاد یک شاغل فرزنددار هستید)، ممکن است آگاه نباشید که برای این فعالیت‌های روزانه چند کالری مصرف می‌کنید.

کالری سوز

در ادامه فهرستی از ۱۰ چیز آمده‌است باید بدانید و از قبل برایشان برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کنید تا بدون دردسر کمی وزن کم کنید.

دویدن عادی‌ترین ورزش هوازی است که می‌تواند معیار سنجش دیگر فعالیت‌های کالری سوز باشد.

دویدن

۲۹۸ کالری / ۳۰ دقیقه

pablo-47

چمن‌زنی

۱۶۷ کالری / ۳۰ دقیقه

pablo-50

راه رفتن

۱۴۹ کالری/ ۳۰ دقیقه

pablo-49

بازی با بچه‌ها

۱۴۹ کالری / ۳۰ دقیقه

pablo-45 (1)

خرید با چرخ خرید

۱۳۰ کالری/ ۳۰ دقیقه

pablo-39

مراقبت از کودک

۱۳۰ کالری / ۳۰ دقیقه

pablo-40

آشپزی

۹۳ کالری / ۳۰ دقیقه

pablo-44

کار با رایانه

۵۱ کالری/ ۳۰ دقیقه

pablo-46

مطالعه

۴۲ کالری/ ۳۰ دقیقه

pablo-43

تماشای تلویزیون

۲۸ کالری/ ۳۰ دقیقه

pablo-421


ترجمه:تحریریه سایت کسب و کار بازده_مینا بنادکوکی

منبع: lifehack

فعالیت کالری سوز


 

یادداشت روز

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی