کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

گزارش نظرسنجی از انتخابات مرحله دوم مجلس

در تاریخ ۳ اردیبهشت درست ۷ روز قبل از برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس دهم سایت بازده اقدام به نظرسنجی درباره‌ی نتیجه‌ی این انتخابات کرد. این نظرسنجی به منظور پیش بینی نتیجه ی انتخابات و اساسا گرایش و تمایل افکار عمومی به دو جناح سیاسی در انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. نتیجه ی پیش بینی شده با نتیجه ی واقعی انتخابات یکی بود.

نظرسنجی

 

در این نظرسنجی سوال زیر با دو گزینه ذیل آن پرسیده شده بود:

کدام جناح سیاسی در انتخابات مجلس برنده می‌شود؟

۱)اصول گراها

۲) اصلاح طلبان

نتیجه‌ی پیش بینی شده

در این نظرسنجی که به مدت ۸ روز از ۳ تا ۱۰ اردیبهشت (روز انتخابات) انجام شد ۵۳۶ پاسخ دهنده از میان شما گرامیان شرکت کردند. نتیجه‌ی نظرسنجی نشان داد ۸۷٪ شرکت کنندگان (۴۶۴ نفر) به پیروزی جناح اصلاح طلب رای دادند و ۱۳ درصد(۷۲ نفر ) به پیروزی اصول گراها رای دادند. ( برای دیدن نتیجه این جا را کلیک بفرمایید )

نتیجه‌ی این نظرسنجی حاکی از گرایش اکثریتی جامعه به اصلاح‌طلب ها برای حضور در مجلس دهم بود.

نتیجه‌ی واقعی

انتخابات در دور دوم مثل دور اول غافلگیرکننده بود. نتیجه ی شمارش آرای ریخته شده به صندوق‌ها برای انتخاب صاحبان جدید ۶۸ کرسی ، که ۱۷۶ داوطلب برای آنها مبارزه می‌کردند ، نشان داد ۳۷ نفر از جمع فهرست ۵۵ نفری داوطلبان جناح اصلاح طلبان و ۸ نفر از جناح اصول گرایان به مجلس دهم راه یافتند.

نسبت نمایندگان راه یافته بین این دو جناح سیاسی بدون در نظر گرفتن نمایندگان مستقل ۸۲ درصد برای اصلاح طلبان در مقایسه با ۱۸ درصد برای اصول گراها بود. این نسبت ها تا حدودی به آرا شما گرامیان نزدیک است.

امیر پوریانسب

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی