کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

کدام خانوارها بیشترین درآمد را دارند ؟ تحصیل کرده ها یا بی سوادها؟

کدام خانوارها بیشترین درآمد را دارند ؟ تحصیل کرده ها یا بی سوادها؟

در این نوشتار به این پرسش ها پاسخ داده می شود کدام خانوارها بیشترین درآمد را دارند ؟ تحصیل کرده ها یا بی سوادها؟

گزارش وضعیت سواد در خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که سرپرست ۱۹.۳ درصد از خانوارهای ایرانی بی‌سواد هستند.

many.jpg

خانواده های ثروتمندان بیشتر از کدام طیف هستند؟ درس خوانده اند یا درآمد آزاد دارند؟ سرپرستان خانوار چند درصدشان بی سوادند؟و… از این دست سوال ها زیاد است. سوال های که البته با بالا و پایین کردن سایت مرکز آمار می توان پاسخی آن هم از نوع عدد و ارقامی به دست آورد. براساس گزارش های مرکز آمار ایران، ترکیب سطح تحصیلات سرپرستان خانوار در گروه های مختلف هزینه ای و درآمدی نشان می دهد، ترکیب گروه‌های هزینه‌ای اول با درصد بالاتری از بی‌سوادان و گروه‌های هزینه‌ای ۱۰ با درصد بیشتری از درس خوانده ها همراه بوده است.

۷.۹ درصد از پولدارها بی سوادند

سرپرست 19.3 درصد از خانوارهای ایرانی بی سواد هستند. براساس این گزارش، ترکیب گروه های 10 گانه هزینه برحسب سطح سواد سرپرستان خانوار نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهایی که در گروه یک هزینه قرار گرفته‌اند، 58.3 درصد آنها دارای سرپرست بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت در گروه‌های بعدی به ترتیب کاهش می‌یابد و در نهایت در گروه دهم به عدد 7.9 درصد می رسد.

۹.۴ درصد از سرپرست ها سیکل دارند

در رتبه های بعدی، خانواده های با سرپرست دارای سطح سواد کمتر از پنجم ابتدایی حدود ۹.۴ درصد از کل خانوارها را تشکیل می دهند. توزیع پراکندگی این خانوارها در بین گروه‌های هزینه تقریبا به سمت توزیع نرمال نزدیک شده و همان توزیع آماری از فراوانی نسبی را که در گروه اول و دم هزینه به خود اختصاص داده‌اند، در گروه‌های ۹ و ۱۰ نیز همان توزیع آماری را دارند. بیشترین درصد فراوانی نسبی این خانوارها به ترتیب در گروه‌های ۳،۴ و ۵ است.

لیسانس ها چند درصدی هستند؟

درحالی که حدود ۷.۵ درصد از خانوارهای مناطق شهری دارای سرپرست با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس هستند، بیشتر از ۱۵ درصد از گروه دهم هزینه را این خانوارها به خود اختصاص داده‌اند و حضور آنها در گروه‌های پایین هزینه بسیار اندک است. خانوارهای دارای سرپرست با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به مراتب شدیدتر می شود. این گروه از خانوارها با اینکه فقط حدود ۲۲ درصد از کل خانوارها را شامل می‌شوند اما فراوانی نسبی آنها در گروه دهم هزینه 6.3 درصد و در گروه‌های ۱ و ۲ هزینه تقریبا صفر است.

سطح تحصیلات سرپرستان خانواردرصد
بی سواد19.3
کمتر از پنجم ابتدایی9.4
لیسانس7.5
بالاتر از لیسانس6.3

سایت کسب و کار بازده

منبع: صدای اقتصاد

کدام خانوارها بیشترین درآمد را دارند ؟ تحصیل کرده ها یا بی سوادها؟


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیریت دانشگاه تهران

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی