کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

وضعیت دینداران جهان در ۲۰۵۰

وضعیت دینداران جهان در ۲۰۵۰

شاید برای شما هم سوال باشد که وضعیت دینداران جهان در آینده چگونه است. بی تردید تا کنون در مورد مرگ ادیان اغراق کرده‌اند. پژوهشی تازه نشان می‌دهد وضعیت دینداران جهان از نظر جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰، تقریبا ۲۳ برابر بیشتر از جمعیت بی‌دین‌ها افزایش خواهد داشت.

وضعیت دینداران جهان

گزارش تغییر ادیان، تغییر اقتصادها که بر مبنای پژوهشی منتشرشده در دو فصل نامه‌ی علمی “پژوهش جمعیت‌شناختی و گزارشی که توسط “پژوهشگاه آینده‌پژوهی رشد جمعیت تدوین شده‌است، یافته‌های قابل توجهی برای اقتصاد جهان و وضعیت دینداران جهان دارد.

درحال‌حاضر در ۷ کشور از کشورهای گروه جی ۸، بیشتر مردم مسیحی هستند. اما در ۲۰۵۰ تنها در یکی از این ۸ کشور جمعیت مسیحیان غالب خواهد بود؛ یعنی تنها در ایالات متحده. سایر اقتصادهای قدرتمند ۲۰۵۰ اکثریتی هندو (هندوستان) مسلمان (مالزی) یا با تنوع آیینی زیاد (چین و ژاپن) خواهند داشت.

با افزایش تنوع آیینی و جمعیت دین داران نفوذ بالقوه‌ی آنها هم افزایش خواهند یافت و چالش‌ّها و فرصت‌های جدیدی برای جوامع، دولت‌ها و اقتصادها به‌دنبال خواهند داشت.

نفوذ دین در سرتاسر جهان در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود در میانه‌ی قرن حاضر، جمعیت دین داران رشدی ۲.۳ میلیاردی داشته‌باشد و از ۵.۸ میلیارد در ۲۰۱۰ به ۸.۱ میلیارد در ۲۰۵۰ برسد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود جمعیت بی‌دین‌ها (شامل آن‌ّهایی که “به هیچ آیین خاصی اعتقاد ندارند”، ندانم‌گراها یا اگنوستیک‌ها و خداناباورها یا آئتیست‌ها) تنها ۱۰۰ میلیون افزایش داشته‌باشد و از ۱.۱۳ میلیارد در ۲۰۱۰ به ۱.۲۳ در ۲۰۵۰ برسد. اگر نسبت جمعیتی را ملاک قرار دهیم، با توجه به دادِگان ادیان جهان رقم مذکور به‌مراتب بسیار کمتر از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی و عصر کمونیسم است که در آن از هر ۵ آدم یکی بی‌دین بود.

رشد جمعیت دین داران جهان پیامدهایی هم بر نحوه‌ی توزیع ثروت در جهان خواهد داشت. همه از پیشرفت‌های اقتصادی چین و هند آگاه هستند. اما کمتر از این آگاه هستند که ۵ بزرگترین اقتصاد جهان در ۲۰۵۰، بیشترین تنوع آیینی را خواهند داشت.

مطلب مرتبط : آیا دین و علم تضاد دارند؟

وضعیت دینداران جهان در ۲۰۵۰ به تفکیک ادیان و بی دین ها:

در ادامه مهم‌ترین اطلاعات مربوط به تغییرات دینی و اقتصادی جهان آورده‌ شده‌اند؛ ترتیب این اطلاعات با توجه به پیش‌بینی جمعیت پیروان ادیان در ۲۰۵۰ است.

مسیحیت

 • پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت مسیحیان هم کمابیش مشابه نرخ رشد جمعیت جهان بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ باشد.
 • در ۲۰۱۰ قاره‌ی امریکا بیشترین سهم را از جمعیت مسیحیان جهان داشت، اما پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۵۰ این جایگاه به افریقای سیاه تعلق بگیرد.
 • پیش‌بینی می‌شود مسیحیان جهان رشد اقتصادی داشته‌باشند، اما نرخ این رشد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از نرخ رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
 • پیش‌بینی می‌شود بیشترین نفوذ اقتصادی مسیحیان در سال‌های آتی همچنان در قاره‌ی امریکا باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نفوذ مسیحیان در کشورهای اروپایی تا حد زیادی کاهش پیدا کند و در عوض در افریقای سیاه و منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه کمی افزایش یابد.

اسلام

 • پیش‌بینی می‌شود جمعیت مسلمانان جهان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ دوبرابر شود و در مقایسه با سایر ادیان، بیشترین رشد جمعیتی را در جهان داشته‌باشند.
 • در ۲۰۱۰ منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه بیشترین سهم را از جمعیت مسیحیان جهان داشت، و پیش‌ینی می‌شود در دهه‌های بعد نیز همین روال برقرار باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جمعیت مسلمانان جهان به‌مقدار قابل‌توجهی بیشتر از رشد اقتصادی جهان باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود جمعیت مسلمانان هند در ۲۰۵۰ بیشتر از هر کشور دیگری باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی، حدود نیمی از نفوذ اقتصادی مسلمانان در منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه باشد، و رشد اقتصادی هند هم تا حدی در افزایش رشد اقتصادی مسلمانان سهم داشته‌باشد.

بی‌دینی

 • رشد جمعیت بی‌دین‌ها در مقایسه با رشد جمعیت جهان بسیار کمتر خواهد بود.
 • در ۲۰۱۰ منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه بیشترین سهم را از جمعیت بی‌دین‌های جهان داشت و بیش از نیمی از بی‌دین‌های جهان در این منطقه ساکن بودند. پیش‌ینی می‌شود رشد جمعیت بی‌دین‌ها در قاره‌ی امریکا بسیار بیشتر از سایر مناطق جهان باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی بی‌دین‌ّها هم‌اندازه‌ی نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال‌های آتی باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود نفوذ اقتصادی بی‌دین‌ها در منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه بیشتر از سایر مناطق جهان باشد و نفوذ اقتصادی آنها در قاره‌های در اروپا و امریکا کمی کاهش‌یابد.

هندوئیسم

 • پیش‌بینی می‌شود شمار هندوهای جهان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ حدود ۴۰۰ میلیون افزایش‌یابد، اما نسبت آنها به جمعیت جهان در دهه‌های آتی ثابت باقی‌بماند.
 • در ۲۰۱۰ منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه بیشترین سهم را از جمعیت هندوهای جهان داشت، و پیش‌ینی می‌شود در دهه‌های بعد نیز همین روال برقرار باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی جمعیت هندوهای جهان به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی جمعیت جهان باشد، و اقتصاد هند بیشترین نقش را در این رشد داشته‌باشد.
 • بیشتر منابع اقتصادی هندوها در اختیار هند خواهد بود، اما هندوهای امریکا و انگلیس هم تاثیر چشم‌گیری بر منابع اقتصادی هندوها خواهند داشت.

بودائی‌ها

 • پیش‌ینی می‌شود شمار بودائی‌های جهان بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ حدود ۵۰۰ میلیون باقی‌بماند، و در نتیجه نسبت آنها به جمعیت جهان با در نظر گرفتن رشد جمعیتی سال‌های آتی کاهش داشته‌باشد.
 • در ۲۰۱۰ منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه بیشترین سهم را از جمعیت بودائی‌های جهان داشت، و پیش‌ینی می‌شود در دهه‌های بعد نیز تقریبا همین روال برقرار باشد.
 • پیش‌بینی می‌شود علی‌رغم کاهش رشد جمعیتی بودائی‌ّها، نرخ رشد اقتصادی آنها برابر با نرخ رشد اقتصادی جهان باشد، که تا حد زیادی به‌دلیل رشد اقتصادی قابل‌توجه چین است.
 • تقریبا تمام منابع اقتصادی بودائی‌ها در اختیار ژاپن و چین خواهد بود. این پژوهش پیش‌بینی می‌کند بودائی‌های امریکا هم در تأمین منابع اقتصادی بودائی‌ها در جهان نقش چشمگیری خواهند داشت.

یهودیت

 • نرخ رشد جمعیت یهودیان کمی بیشتر از نرخ رشد جمعیت جهان خواهد بود؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود شمار یهودیان در ۲۰۵۰ نسبت به ۲۰۱۰، ۲ میلیون بیشتر باشد (یعنی از ۱۴ میلیون در ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیون در ۲۰۵۰ برسد).
 • در ۲۰۱۰ قاره‌ی امریکا (و بیش از همه ایالات متحده) بیشترین سهم را از جمعیت یهودیان جهان داشت، اما پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۵۰ بیشتر یهودیان ساکن خاورمیانه و شمال افریقا (یا همان اسرائیل) باشند.
 • پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی یهودیان افزایش‌یابد، اما نرخ این رشد در مقام مقایسه کمتر از رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
 • پیش‌بینی می‌شود نفوذ اقتصادی یهودیان در جهان در قاره‌ی امریکا کمی کاهش‌یابد، و در عین حال در خاورمیانه و شمال افریقا کمی افزایش‌یابد.

ادیان دیگر

 • پیش‌بینی می‌شود شمار معتقدان به ادیان دیگر بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ حدود ۳۰ میلیون افزایش‌داشته‌باشد، و در عین حال سهم آنها از جمعیت جهان کاهش‌یابد.
 • در ۲۰۱۰ منطقه‌ی آسیا اقیانوسیه (به‌ویژه چین) بیشترین سهم جهان را از جمعیت معتقدان به ادیان دیگر داشت، و پیش‌ینی می‌شود در دهه‌های بعد نیز تقریبا همین روال برقرار باشد.
 • علی‌رغم رشد جمعیتی اندک، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی معتقدان به ادیان دیگر از نرخ رشد اقتصادی جهان پیشی بگیرد، که این موضوع تا حد زیادی به‌دلیل رشد اقتصادی محتمل چین خواهد بود.
 • چین حدود دو سوم منابع اقتصادی ادیان دیگر را در اختیار خواهد داشت.

ادیان دیگر شامل آیین‌های مذهبی می‌شوند که در این گزارش به آنها اشاره نشده‌است. محدودیت‌های اطلاعاتی باعث می‌شوند نتوانیم در مقیاس جهانی تحلیلی روی داده‌های مربوطه داشته‌باشیم. در هر حال اطلاعات عنوان‌شده درباره‌ی همه‌ی مردمان جهان صدق می‌کنند، چون نمی‌توانیم جزییات چندانی از این گروه در اختیار داشته‌باشیم. ادیان بومی عموما نوعی اعتقاد قومی تلقی می‌شوند و گهگاه شامل عقاید پیروان ادیان اصلی هم می‌شوند. ادیان افریقایی و آیین‌ّهای اعتقادی چینی در زمره‌ی این ادیان بومی تلقی می‌شوند. بهائیت، جینسم، شنتوئیسم، سیکیسم و تائوئیسم داده‌های کافی نداشتند و به همین دلیل در بیشتر سرشماری‌ها و نظرسنجی‌ّهایی که مبنای پژوهش مذکور بودند، دسته‌بندی مشخصی برای خود نداشتند.


ترجمه:تحریریه سایت کسب و کار بازده

نویسنده: برایان گریم

منبع: اجندا

وضعیت دینداران جهان در ۲۰۵۰


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی