راهنمای جامع نوشتن طرح کسب و کار یا بیزینس پلن

اگر قبلا به چیستی طرح کسب و کار و دلیل نیاز به آن برای شروع و پرورش کسب و کارتان پی برده‌اید، پس حالا وقت دقیق‌تر شدن در فرایند نوشتن عملی یک طرح کسب و کار است.