کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

نرخ بازده

نرخ بازده چیست؟

نرخ بازده یا Rate of Return افزونه یا زیان در یک سرمایه‌گذاری در یک بازه‌ی زمانی مشخص است، که به عنوان درصدی از بهای سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. افزونه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان درآمد دریافتی به علاوه‌ی هر افزونه‌ی سرمایه‌ای تحقق یافته در فروش سرمایه‌گذاری تعریف می‌شوند. نرخ بازده را همچنین می‌توان به عنوان مبلغ خالص جریان‌های نقد دریافتی نسبت به یک سرمایه‌گذاری تعریف کرد.

اجزا ” نرخ بازده “

یک نرخ بازده می‌تواند برای هر نوع سرمایه‌گذاری، از مستغلات تا اوراق قرضه، سهام و هنرهای زیبا به کار بسته شود، به شرط آن که دارایی در یک نقطه‌ از زمان خریداری شود و در نقطه‌ای از آینده جریان نقد تولید کند. سرمایه‌گذاری‌ها تا حدودی بر مبنای نرخ‌های بازده گذشته تقویم می‌شوند که می‌توانند با دارایی‌هایی از همان نوع برای تعیین این که کدام سرمایه‌گذاری‌ها جذاب‌ترین هستند مقایسه شوند.

تفاوت‌های بین سهام و اوراق قرضه

محاسبه‌ی نرخ بازده برای سهام و اوراق قرضه تا حدودی متفاوت است. فرض کنید یک سرمایه‌گذار سهامی را به ازای ۶۰ دلار در هر سهم می خرد و  ۵ سال مالکیت آن سهام را حفظ می کند، و جمعا سودهای تقسیمی کلبه میزان ۱۰ دلار کسب می کند. اگر سرمایه‌گذار سهام را در ازای ۸۰ دلار بفروشد، یک افزونه ۲۰ دلاری دارد و ۱۰ دلار دیگر هم به صورت سود تقسیمی کسب درآمد کرده است. نرخ بازده برای آن سهام که از تقسیم ۳۰ دلار به ازای هر سهم به ۶۰ دلار ببهای تمام شده  هر سهم به دست می آید ۵۰ درصد است.

از طرف دیگر، اگر یک سرمایه‌گذار ۱۰۰۰ دلار به ازای یک  اوراق قرضه ۵% به ارزش ۱۰۰۰ دلار بپردازد، آن سرمایه‌گذار ۵۰ دلار  سود تضمینی در هر سال به‌دست می‌آورد. اگر سرمایه‌گذار اوراق قرضه را با افزونه ی ۱۰۰ دلار بفروشد و جمعا ۱۰۰ دلار هم سود تضمینی  به‌دست بیاورد، نرخ بازده سرمایه‌گذار عبارت از جمع افزونه‌ی ۱۰۰ دلاری به علاوه‌ی درآمد سود تضمینی ۱۰۰ دلار ی تقسیم بر بهای تمام شده ۱۰۰۰ دلاری ، یا ۲۰% است.

چگونه جریان‌های نقدی را تنزیل کنیم

جریان‌های نقد تنزیل شده عبارت از تنزیل عایدات یک سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقدی دیگر با یک نرخ استد. نرخ تنزیل نمایانگرِ یک نرخ بازده حداقلی قابل قبول برای سرمایه‌گذار است، یا یک نرخ تورمِ فرضی. علاوه بر سرمایه‌گذاران، کسب‌ و کارها از جریان‌های نقد تنزیل یافته برای تقویم سودآوری سرمایه‌گذاری یک شرکت استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت خرید یک قطعه‌ تجهیزات جدید را به ازای ۱۰۰۰۰ دلار در نظر دارد و شرکت از یک نرخ تنزیل ۵% استفاده می‌کند. پس از یک جریان خروجی نقدِ ۱۰۰۰۰ دلاری، این تجهیزات جریان ورودی نقد را سالانه ۲۰۰۰ دلار برای مدت  ۵ سال افزایش می‌دهد. کسب و کار فاکتورهای جدول ارزش فعلی را در جریان خروجی ۱۰۰۰۰ دلار و در جریان ورودی ۲۰۰۰ دلار هر سال از این پنج سال به کار می‌بندد. جریان نقدی ۲۰۰۰دلار در سال پنجم با استفاده از نرخ تنزیل ۵% برای پنج سال تنزیل می‌یابد. اگر مجموع تمام جریان های ورودی و جریان های خروجی نقدی تعدیل شده از صفر بزرگ نر باشد، سرمایه‌گذاری سودآور است. یک جریان ورودی نقد خالص مثبت نیز به این معنی است که نرخ بازده از نرخ تنزیل ۵% بیشتر است.

تنزیل

تنزیل فرآیند تعیین ارزش فعلی پرداخت یا یک جریان از پرداخت‌ها است که قرار است در آینده دریافت شود. با داشتن ارزش زمانی پول، یک دلار امروزه بیشتر از آن‌چه فردا می‌ارزد، ارزش خواهد داشت. تنزیل عامل اصلی مورد استفاده برای تعیین قیمت رشته‌ای از جریان‌های نقدِ فردا است.

اجزا تنزیل

به عنوان مثال، پرداخت‌های کوپن موجود در یک اوراق قرضه‌ی عادی توسط نرخ سود تضمینی خاصی تنزیل می‌یابند و با هر ارزش تنزیل یافته‌ای جمع می‌شوند تا ارزش جاری اوراق قرضه را تعیین کنند.

از نقطه نظر یک کسب و کار، یک دارایی هیچ ارزشی ندارد مگر آن که بتواند در آینده جریان‌های نقد تولید کند. سهام‌ها سودهای تقسیمی را پرداخت می‌کنند. اوراق قرضه سود تضمینی را پرداخت می‌کنند، و پروژه‌ها جریان‌های نقد تفاضلی آتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. ارزش آن جریان‌های نقد آتی در شرایط امروزی توسط کاربستِ یک عامل تنزیل به جریان‌های نقد آتی محاسبه می‌شود.

منبع: investopedia – اینوستوپدیا

موضوع محوری

نرخ بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی