کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۵ مهمترین انواع کارآفرینی سازمانی + تعریف کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیده ای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی سراسر جهان و همینطور ایران مطرح شده است. احیای تحقیقات و عملیات کارآفرینی در دنیا به  دهه ۱۹۸۰ میلادی باز می گردد؛ که آن را ” انقلاب کارآفرینانه ” نام گذاری کرده اند . ” جان تامپسون ” معتقد است رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان ها چه دولتی ، خصوصی ، داوطلبانه و غیره و با هر اندازه بزرگ، متوسط و کوچک است. روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد، ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﯿﺮو اﺳﺖ . در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا درباره تعریف کارآفرینی و نیز مهمترین انواع کارآفرینی سازمانی نکاتی بدانیم.

انواع کارآفرینی سازمانی

تعریف کارآفرینی سازمانی

تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تحقیقات در زمینه کارآفرینی بر اقدامات با ویژگی های افراد متمرکز بود. محققان متعاقبا تشخیص دادند که خود سازمان ها نیز مبادرت به فعالیت های کارآفرینانه مینمایند. این امر باعث شکل گیری ایده کارآفرینی سازمانی گردید. کارآفرینی سازمانی مفهومی است که بر سازمان نه بر افراد، و بر فرهنگها و فرآیندهای سازمانی متمرکز است.

کارآفرینی به معنی اکتشاف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها، از طریق ایجاد کالاها و خدمات نوین است و کارآفرینی به عنوان فرایندی تعریف شده است که می تواند در همه سازمان ها، در هر اندازه و هر نوعی، محقق گردد.

یک سازمان کارآفرین به عنوان سازمانی در نظر گرفته می شود که مبادرت به فعالیت های نوآورانه نموده تا بتواند قابلیتها و توانمندی های متمایزی بدست آورد. کارآفرینی سازمانی به مثابه احیا و بازسازی سازمانهای موجود در نظر گرفته می شود، و کارآفرینی به عنوان ابزاری برای توسعه و بهبود کسب و کار، افزایش درآمد و سودآوری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد و این مطلب که کارآفرینی سازمانی بر اساس نظر هیتون بر توانایی یک سازمان در یادگیری از طریق جستجوی دانش های جدید و بهره گیری از دانش موجود مبتنی است.

این فرایندهای یادگیری بر سرمایه فکری سازمان وابسته است. همچنین جنینگز و لامپکین کارآفرینی سازمانی را به عنوان میزان ایجاد و توسعه محصولات و بازارهای جدید تعریف کرده اند. به طور کلی می توان گفت کارآفرینی سازمانی به انجام فعالیتهای کارآفرینانه در یک یا چند سازمان موجود اشاره دارد . اما آنتونیک و هیسریچ (۲۰۰۲) با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، هشت بعد را برای کارآفرینی سازمانی بر شمردند. آنها بر این عقیده اند که کارآفرینی سازمانی بایستی به عنوان مفهوم چند بعدی، (با هشت بعد) متمایز، ولی در حین حال مرتبط نگریسته شود. این ابعاد عبارتند از: ۱- ایجاد شرکتها یا واحدهای مستقل ۲- کسب و کار جدید ۳- نوآوری در محصول و خدمات، ۴- نوآوری در فرآیند ۵- خود تجدیدی ۶- ریسک پذیری ۷- پیشگامی ۸- رقابت تهاجمی. در ادامه با مهمترین انواع این شکل از کارآفرینی آشنا میشویم.

انواع کارآفرینی سازمانی

پنج شیوه عمده کارآفرینی سازمانی وجود دارد که هرکدام دارای استراتژی کارآفرینی خاص خود است. این شیوه ها عبارتند از:

۱-کارآفرینی اداری

این شیوه تقریبا مشابه تحقیق و توسعه سنتی است که در آن شرکت برای تشویق نوآوری و توسعه ابداعات، اقدام به تعریف پروژه­ های R&D و هدایت آنها می­ کند. در این رویکرد افراد واحد تحقیق و توسعه قسمتی از فرایند نوآوری را اجرا کرده، بقیه فرایند توسط سایر واحد سازمان­ ها (بازاریابی، تولید و مالی) انجام می­ شود.

مطلب مرتبط: ۵۵ بهترین ایده برای کارآفرینی خلاقانه و کم هزینه

۲-کارآفرینی اکتسابی

دراین شیوه، مدیران شرکت به دنبال فرصت­ های کارآفرینی برون سازمانی هستند و برای دستیابی به کارآفرینی به جای توسعه ایده ها در درون سازمان، اقدام به خرید شرکت هایی می کنند که دارای دانش اختصاصی یا محصولات مطلوب هستند. علاوه برخرید اینگونه شرکت ­ها، ادغام، سرمایه­ گذاری مشترک و دریافت لیسانس از دیگر راه ­های استفاده از منبع نوآوری این شرکت­ ها است.

۳-کارآفرینی تقلیدی

کارآفرینی تقلیدی به معنای گرفتن ایده از مبدا آن و تبدیل ایده به محصول یا خدمت با ارزشی برای مشتری است، بدین وسیله ایده های خلاق دیگران ربوده می شود و توسعه و تجاری سازی آنها توسط سازمان صورت می پذیرد. بدیهی است ایده، دارای ارزش پولی است لیکن برخی شرکت­ ها برای دستیابی به آن به جاسوسی صنعتی متوسل می شوند و موازین اخلاقی درکسب وکار را رعایت نمی­ کنند.

۴-کارآفرینی انکوباتیو

دستیابی به ایده از هر منبعی که باشد، چه درون سازمانی، چه از راه خرید و یا تقلید ایده، در مرحله بعد می بایست ایده را توسعه داد و برای تجاری سازی آن اقدام کرد که در این مرحله معمولا سرمایه، سازمان وگروه خاص مورد نیاز است تا نمونه های اولیه را ساخته و آزمایش کنند. برای این کارگروه های پروژه با برنامه های اجرایی قوی تجهیز می شوند و از آنها انتظار می رود تا یک ایده را پرورش داده و یک محصول تجاری بسازند. در این شیوه معمولا پروژه های محدودی موفق هستند و گروه­ های پروژه به ندرت مسئول شکست هستند و معمولا برای موفقیت نیز پاداشی نمی­ گیرند.

۵-کارآفرینی فرصت گرا

در این شیوه به گروه پروژه آزادی عمل بیشتری داده می شود تا بتوانند فرصت های درون سازمانی و برون سازمانی را راحت تر پیگیری کنند. کنترل های رسمی سلسله مراتبی از گروه پروژه برداشته شده و محیط کاری آنها به صورت نیمه مستقل اداره می شود. آنان خود اقدامات، تصمیمات و بودجه خود را مدیریت می­ کنند و سعی در به نتیجه رساندن پروژه های شان می کنند.


تحریریه سایت کسب و کار بازده – آتوسا جعفری

منبع: فوربس

۵ مهمترین انواع کارآفرینی سازمانی + تعریف کارآفرینی سازمانی


 

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی