کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

قوانین و مقررات کسب و کار ، و مشاغل :

در این جا می توانید به تمام قوانین و مقررات کسب و کار ، و مشاغل شامل قانون تجارت ، قانون کار ، قانون بیمه ، و مانند اینها دسترسی داشته باشید:

 قوانین کسب و کار ، و مشاغل:

۱. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

دریافت نسخه pdf قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

۲. قانون تجارت

دریافت نسخه pdf قانون تجارت

۳. قانون بودجه

دریافت نسخه pdf قانون بودجه

۴. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

دریافت نسخه pdf قانون برنامه پنجساله پنجم

۵. قانون مالیات بر ارزش افزوده

دریافت نسخه pdf قانون مالیات بر ارزش افزوده

۶. قانون مالیات های مستقیم

دریافت نسخه pdf قانون مالیات های مستقیم

۷. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

دریافت نسخه pdf قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

۸. قانون محاسبات عمومي كشور

دریافت نسخه pdf قانون محاسبات عمومي كشور

۹. قانون برگزاری مناقصات

دریافت نسخه pdf قانون برگزاری مناقصات

۱۰. قانون مدیریت خدمات کشوری

دریافت نسخه pdf قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۱. قانون کار

دریافت نسخه pdf قانون کار

۱۲. قانون‌ تامين‌ اجتماعی

دریافت نسخه pdf قانون‌ تامين‌ اجتماعی

۱۳. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دریافت نسخه pdf قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

۱۴. قانون صدور چک

دریافت نسخه pdf قانون صدور چک

۱۵. قانون زمین شهری

دریافت نسخه pdf قانون زمین شهری

۱۶. ‌قانون تملك آپارتمانها

دریافت نسخه pdf ‌قانون تملك آپارتمانها

۱۷. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

دریافت نسخه pdf قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۱۸. قانون آیین دادرسی مدنی

دریافت نسخه pdf قانون آیین دادرسی مدنی

۱۹. قانون ثبت اختراعات

دریافت نسخه pdf قانون ثبت اختراعات

۲۰. قانون ثبت شرکتها

دریافت نسخه pdf قانون ثبت شرکتها

۲۱. قانون ثبت طرح های صنعتی

دریافت نسخه pdf قانون ثبت طرح های صنعتی

۲۲. قانون ثبت علائم تجاری

دریافت نسخه pdf قانون ثبت علائم تجاری

۲۳. قانون جرائم رایانه ای

دریافت نسخه pdf قانون جرائم رایانه ای

۲۴. قانون تجارت الکترونیکی

دریافت نسخه pdf قانون تجارت الکترونیکی

۲۵. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

دریافت نسخه pdf قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

۲۶. قانون نظام صنفی

دریافت نسخه pdf قانون نظام صنفی

۲۷. قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

دریافت نسخه pdf قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

۲۸. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دریافت نسخه pdf قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

۲۹. قانون پولی و بانکی کشور

دریافت نسخه pdf قانون پولی و بانکی کشور

۳۰. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

دریافت نسخه pdf قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

۳۱. قانون مبارزه با پولشویی

دریافت نسخه pdf قانون مبارزه با پولشویی

۳۲. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

دریافت نسخه pdf قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۳۳. قانون بیمه بیکاری

دریافت نسخه pdf قانون بیمه بیکاری

۳۴. قانون روابط موجر و مستاجر

دریافت نسخه pdf قانون روابط موجر و مستاجر

۳۵. قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی

دریافت نسخه pdf قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی

۳۶. قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات

دریافت نسخه pdf قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات

۳۷. قانون مقررات صادرات و واردات

دریافت نسخه pdf قانون مقررات صادرات و واردات

۳۸. قانون نظام مهندسی ساختمان

دریافت نسخه pdf قانون نظام مهندسی ساختمان

۳۹. قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

دریافت نسخه pdf قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

۴۰. قانون امور گمرکی

دریافت نسخه pdf قانون امور گمرکی

۴۱. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

دریافت نسخه pdf   قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

۴۲. قانون تعزیرات حکومتی

دریافت نسخه pdf  قانون تعزیرات حکومتی

۴۳. قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

دریافت نسخه pdf  قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۴۴. قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور

دریافت نسخه pdf قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

۴۵. قانون اصلاح قانون نظام صنفی

دریافت نسخه pdf  قانون اصلاح قانون نظام صنفی

۴۶. قانون عملیات بانکی بدون ربا

دریافت نسخه pdf  قانون عملیات بانکی بدون ربا

۴۷. قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

دریافت نسخه pdf قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

۴۸. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

دریافت نسخه pdf قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

۴۹. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

دریافت نسخه pdf قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

۵۰. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

دریافت نسخه pdf قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

۵۱. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دریافت نسخه pdf   قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

۵۲. قانون سرمایه گذاری بین ایران و مالزی

دریافت نسخه pdf قانون سرمایه گذاری بین ایران و مالزی

۵۳. قانون سرمایه گذاری بین ایران و صربستان و مونته نگرو

دریافت نسخه pdf  قانون سرمایه گذاری بین ایران و صربستان و مونته نگرو

 

  آیین‌نامه های کسب و کار و مشاغل:

۱. آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دریافت نسخه pdf آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

۲. آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

دریافت نسخه pdf آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو


گرودآوری :‌ مجله کسب و کار بازده

قوانین و مقررات کسب و کار ، و مشاغل


 

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی