قدرت های ماورایی: ۲۵ قدرت فرا انسانی که آرزوی شان را دارید

قبول کنید که قدرت های ماورایی یا گونه هایی از قدرت فرا انسانی وجود دارد که ممکن است شما هم آرزوی داشتن آن‌ها را داشته باشید. در زندگی خود، گاهی اوقات پیش آمده است که شنلی پوشیده و  در خانه دویده‌اید یا حداقل چنین چیزی را تصور کرده‌اید. ما در اینجا هیچ قضاوتی نمی‌کنیم. همیشه یک چیز شگفت‌انگیزی در مورد ابرقهرمان‌ها وجود دارد که تصویری از آن‌ها را در ذهن همه ما می‌سازد.