کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی
‌ماده واحده – به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود امتیاز
سرقفلی غرف و فروشگاههای پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات‌رفاهی بین راهی و نیز پارکها
را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آنها، به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار
نماید.
‌مستحدثات مذکور پس از ارزیابی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قرارداد منعقد شده،
به حساب سرقفلی بهره بردار منظور می‌شود.
‌همچنین سازمان مجاز است احداث آنها را در قالب قرارداد مشارکت مدنی واگذار نماید.
‌تبصره – صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هر گونه
تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط
مناسب شبکه راههای کشور بر عهده سازمان مذکور است و در صورت بروز تخلف مراجع قضایی
با درخواست‌سازمان دستور جلوگیری و پس از رسیدگی حکم تخریب هر گونه ساخت و ساز
غیرمجاز را صادر می‌نمایند.
‌شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره برداری پایانه‌ها و مجتمع‌های یاد شده و
تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارائه‌سازمان در قالب طرح جامع خدمات
رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد.
‌تاریخ تصویب 1377.7.5
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.7.12

قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی

برچسب ها

بازده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی