9 گزینه برای شروع کسب و کار جدید زمانی که قصد ترک شغل تان را دارید

شروع یک کسب و کار جدید می‌تواند شور و شوق زیادی را سبب شود، اما اگر راه‌حل مشکل‌تان این نباشد چه؟ ‌شروع یک کسب و کار جدید می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیز باشد آن هم زمانی که از شغل‌تان نفرت دارید، یا از این‌که هر روز به اداره بروید واقعا خسته شده‌اید و این فکر که باید … ادامه خواندن 9 گزینه برای شروع کسب و کار جدید زمانی که قصد ترک شغل تان را دارید