کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خطوط ۱تا۷ مترو تهران+نقشه مترو ۱۳۹۸

قطارهای مترو تهران در هفت خط اصلی در حال تردد هستند که پنج خط آن شامل خطوط ۲-۳-۴-۶-۷ کاملا درون شهری، یک خط آن یعنی خط ۵ کاملا برون‌شهری (میان کرج و تهران) و یک خط آن یک خط ۱ به صورت دو قسمتی که قسمت اول درون شهری و قسمت دوم برون شهری (مابین تهران و فرودگاه امام خمینی (ره))است، طراحی و احداث شده است. مترو تهران روزانه حدود ۳ میلیون مسافر را جابجا میکند و به محبوب ترین وسیله در ناوگان حمل و نقل تهران تبدیل شده است از این رو دانستن ساعت کار مترو  ونیز برنامه حرکت قطارهای خطوط ۱ تا ۷ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  در این مقاله شما می توانید برنامه به راحتی ساعت کار مترو در تمام خطوط را ببینید. همچنین می توانید برای دیدن نقشه جدید و کامل خطوط ۱ تا ۷ و ۱۶۱ ایستگاه مترو تهران و داشتن فایل pdf گوشی به این مقاله مراجعه کنید.

نقشه مترو تهران در سال ۱۳۹۸ 

نقشه مترو تهران

شما همچنین می توانید فایل پی دی اف نقشه خطوط بهره برداری شده مترو تهران را از لینک زیر دانلود کنید و در صورت تمایل آن را در انواع گوشی ها استفاده کنید.


ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۱ مترو تهران

خط ۱ مترو تهران ۳۳ ایستگاه دارد و از تجریش واقع در شمال تهران تا کهریزک واقع در جنوب تهران کشیده شده است.

از مبدا ايستگاه تجريش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-06:00 ۱۵ دقيقه 05:30-06:00 ۱۵ دقيقه 06:00-07:00 ۱۵ دقيقه
06:00-06:30 ۱۰ دقيقه 06:00-06:30 ۱۰ دقيقه 07:00-09:10 ۱۰ دقيقه
06:30-09:50 ۴ دقيقه 06:30-10:50 ۵ دقيقه 09:10-21:40 ۷ دقيقه
09:50-11:00 ۵ دقيقه 10:50-15:50۶  دقيقه 21:40-22:30 ۱۰ دقيقه
11:00-15:30 ۶ دقيقه 15:50-19:00 ۵ دقيقه
15:30-16:30 ۵ دقيقه 19:00-20:48 ۶ دقيقه
16:30-18:30 ۴ دقيقه 20:48-21:30 7 دقيقه
18:30-20:10 ۵ دقيقه 21:30-22:30 ۱۰ دقيقه
20:10-21:20 ۷ دقيقه
21:20-22:30 ۱۰ دقيقه

 

از مبدا ايستگاه شهر ري

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-05:40 ۵ دقيقه 05:30-10:02 ۵ دقيقه 06:00-08:10 ۱۰ دقيقه
05:40-08:52 ۴ دقيقه 10:02-15:02 ۶ دقيقه 08:10-20:40 ۷ دقيقه
08:52-10:02 ۵ دقيقه 15:02-18:02 ۵ دقيقه 20:40-21:30۱۰  دقيقه
10:02-14:32 ۶ دقيقه 18:02-19:50 ۶ دقيقه 21:30-22:30 ۱۵ دقيقه
14:32-15:32 ۵ دقيقه 19:50-20:32 ۷ دقيقه
15:32-17:32 ۴ دقيقه 20:32-21:30 ۱۰ دقيقه
17:32-19:12 ۵ دقيقه 21:30-22:30 ۱۵ دقيقه
19:12-20:30 ۷ دقيقه
20:30-21:30 ۱۰ دقيقه
21:30-22:30 ۱۵ دقيقه

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۲ مترو تهران

خط ۲ مترو تهران ۲۲ ایستگاه دارد و از میدان صادقیه در غرب تهران تا فرهنگسرای تهرانپارس امتداد دارد.

 

از مبدا ایستگاه تهران (صادقيه)

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

  ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
  05:30-06:00 ۱۰ دقيقه 05:30-06:00 ۱۰ دقيقه 06:00-08:00 ۱۰ دقيقه
  06:00-06:30 ۵ دقيقه 06:00-06:30 ۵ دقيقه 08:00-20:10 ۷ دقيقه
  06:30-09:30 ۴ دقيقه 06:30-09:10 ۴ دقيقه 20:10-22:00 ۱۰ دقيقه
  09:30-15:30 ۵ دقيقه 09:10-16:00 ۵ دقيقه 22:00-22:30 ۱۵ دقيقه
  15:30-19:10 ۴ دقيقه 16:00-19:00 ۶ دقيقه    
  19:10-20:20 ۵ دقيقه 19:00-20:20 ۸ دقيقه    
  20:20-21:00 ۸ دقيقه 20:20-22:30 ۱۰ دقيقه    
  21:00-22:30 ۱۰ دقيقه        

  

 

از مبدا ایستگاه فرهنگسرا

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

  ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
  05:30-06:00 ۱۰ دقيقه 05:30-06:00 ۱۰ دقيقه 06:00-08:10 ۱۰ دقيقه
  06:00-06:35 ۷ دقيقه 06:00-06:35 ۷ دقيقه 08:10-20:20 ۷ دقيقه
  06:35-07:00 ۵ دقيقه 06:35-07:00 ۵ دقيقه 20:20-22:00 ۱۰ دقيقه
  07:00-10:28 ۴ دقيقه 07:00-10:08 ۴ دقيقه 22:00-22:30 ۱۵ دقيقه
  10:28-16:18 ۵ دقيقه 10:08-16:52 ۵ دقيقه    
  16:18-19:58 ۴ دقيقه 16:52-18:58 ۶ دقيقه    
  19:58-20:48 ۵ دقيقه 18:58-20:50 ۸ دقيقه    
  20:48-21:10

 

۷ دقيقه 20:50-22:00 ۱۰ دقيقه    
  21:10-21:30 ۷ دقيقه 22:00-22:30 ۱۵ دقيقه    
  21:30-22:30 ۱۵ دقيقه        

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۳ مترو تهران

خط ۳ مترو تهران دارای ۲۵ ایستگاه است و از شهرک قائم در شمال شرقی تهران تا بزرگراه آزادگان در جنوب تهران امتداد دارد.

 

از مبدا ایستگاه آزادگان

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  09:15 _ 05:30 ۷.۵ دقيقه 21:00 _ 06:00 ۱۲ دقيقه
  09:15-15:15 ۹ دقيقه 21:00-22:30 ۱۵ دقيقه
  15:15-20:00 ۷.۵ دقيقه    
  20:00-21:30 ۱۰ دقيقه    
  21:30-22:30 ۱۵ دقيقه  

 

 

از مبدا ایستگاه قائم

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  06:00- 05:30 ۱۵ دقيقه 07:00 – 06:00 ۱۵ دقيقه
  06:00-10:09 ۷.۵ دقيقه 07:00-22:0 ۱۲ دقيقه
  10:09-16:00 ۹ دقيقه 22:00-22:30 ۱۵ دقيقه
  16:00-20:38 ۷.۵ دقيقه    
  20:38-21:50 ۹ دقيقه    
  21:50-22:30 ۱۰ دقيقه    

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۴ مترو تهران

خط ۴ مترو تهران ۲۱ ایستگاه دارد و از شهید کلاهدوز در شرق تهران تا پارک ارم و فرودگاه بین‌المللی مهرآباد امتداد دارد.

از مبدا ایستگاه تهران (صادقیه)

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

  ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
  05:32-06:20 8 دقيقه 05:32-06:12 8 دقيقه 06:00-08:00 10 دقيقه
  06:20-06:40 5 دقيقه 06:12-10:30 6 دقيقه 08:00-20:10 8 دقيقه
  06:40-10:20 4 دقيقه 10:30-12:54 8 دقيقه 20:10-22:30 10 دقيقه
  10:20-11:35 5 دقيقه 12:54-20:00 6 دقيقه    
  11:35-14:35 6 دقيقه 20:00-21:20 8 دقيقه    
  14:35-15:20 5 دقيقه 21:20-22:30 10 دقيقه    
  15:20-20:16 4 دقيقه        
  20:16-20:40 6 دقيقه        
  20:40-21:20 8 دقيقه        
  21:20-22:30 10 دقيقه      

 

 

از مبدا ایستگاه شهید کلاهدوز

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

  ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
  05:30-05:52 8 دقيقه 05:30-05:54 8 دقيقه 06:00-08:00 10 دقيقه
  05:52-06:02 5 دقيقه 05:54-09:42 6 دقيقه 08:00-20:00 8 دقيقه
  06:02-09:42 4 دقيقه 09:42-12:06 8 دقيقه 20:00-22:30 10 دقيقه
  09:42-10:32 5 دقيقه 12:06-19:12 6 دقيقه    
  10:32-13:32 6 دقيقه 19:12-21:20 8 دقيقه    
  13:32-14:42 5 دقيقه 21:20-22:30 10 دقيقه    
  14:42-19:34 4 دقيقه        
  19:34-19:52 6 دقيقه        
  19:52-21:20 8 دقيقه        
  21:20-22:30 10 دقيقه      

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۵ مترو تهران

 

از مبدا ایستگاه تهران (صادقیه)

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  05:00-06:30 20 دقيقه 06:15-15:10 30 دقيقه
  06:30-08:00 7 دقيقه 15:10-19:30 20 دقيقه
  08:00-10:00 10 دقيقه 19:30-22:30 30 دقيقه
  10:00-16:00 15 دقيقه    
  16:00-21:00 10 دقيقه    
  21:00-22:30 15 دقيقه  

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس تهران (صادقيه) به گلشهر در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه:

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:30-9:00-8:30-8:00-7:45-7:30-7:15-7:00-6:45-6:30

17:40-17:20-17:00-16:40-16:20-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00

21:00-20:40-20:20-20:00-19:40-19:20-19:00-18:40-18:20-18:00

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس از ارم سبز به گلشهر 

18:27- 19:27

 

از مبدا ایستگاه گلشهر

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  05:00-05:30 15 دقيقه 06:00-15:00 30 دقيقه
  05:30-10:00 10 دقيقه 15:00-19:00 20 دقيقه
  10:00-15:00 15 دقيقه 19:00-22:30 30 دقيقه
  15:00-20:00 10 دقيقه    
  20:00-21:30 15 دقيقه    
  21:30-22:30 20 دقيقه  

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس گلشهر به تهران (صادقيه) در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه

9:20-9:00-8:40-8:20-8:00-7:40-7:20-7:00-6:40-6:20-6:00-5:40-5:15

15:00-14:30-14:00-13:30-13:00-12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:40-

21:00-20:30-20:00-19:30-19:00-18:30-18:00-17:30-17:00-16:30-16:00-15:30

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس از كرج به تهران (صادقيه) 

7:15-6:35-5:55


ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۶ مترو تهران (در دست احداث)

خط ۶ مترو تهران دارای ۲۷ ایستگاه در دست احداث است و از سولقان در شمال غرب تهران تا شاه عبدالعظیم کشیده شده است.

 

از مبدا ايستگاه دولت آباد

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ ۲۵ دقيقه ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ ۲۵ دقيقه

 

 

از مبدا ايستگاه ميدان شهدا

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ ۲۵ دقيقه ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ ۲۵ دقيقه

 


ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ۷ مترو تهران

خط ۷ مترو تهران ۲۲ ایستگاه (۸ ایستگاه فعال) دارد و از میدان کتاب در سعادت آباد تا ورزشگاه تختی امتداد دارد.

از مبدا ايستگاه مهديه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ ۱۲ دقيقه ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ ۱۵ دقيقه

 

از مبدا ايستگاه ميدان صنعت

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ ۱۲ دقيقه ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ ۱۵ دقيقه

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط فرودگاه مهرآباد پایانه ۱ و ۲

ایستگاه مترو فرودگاه مهرآباد پایانه ۱ و ۲ یکی از ایستگاه‌ها خط ۴ مترو تهران است که در خیابان معراج، فرودگاه مهرآباد، رو به رو پایانه ۲ واقع شده‌است. این ایستگاه که در ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ تأسیس شده یکی از دو ایستگاه فرودگاه مهرآباد است.

 

از مبدا ايستگاه بيمه

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۵:۳۷-۲۲:۲۲ ۱۵ دقيقه ۰۶:۰۷-۲۲:۲۲ ۱۵ دقيقه

 

 

از مبدا ایستگاه پایانه ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۵:۴۵-۲۲:۳۰  

۱۵ دقيقه

۰۶:۱۵-۲۲:۳۰ ۱۵ دقيقه

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خط ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی

ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی قسمتی از خط هشت مترو است که ایستگاه شاهد و شهر پرند را به هم وصل می‌کند. این خط مترو اولین خط مترو پر سرعت در ایران است که با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکند. سرعتی که در آخر پروژه به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت نیز میرسد.

 

از مبدا ايستگاه نمايشگاه شهر آفتاب

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۶:۱۰-۱۹:۳۰ ۸۰ دقيقه ۰۸:۱۰-۱۹:۳۰ ۸۰ دقيقه

 

 

از مبدا ایستگاه فرودگاه امام خميني (ره)

 

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

  ۰۶:۵۰-۲۰:۱۰ ۸۰ دقيقه ۰۶:۵۰-۲۰:۱۰ ۸۰ دقيقه

تحریریه سایت کسب و کار بازده

منبع: metro.tehran.ir و ویکی پدیا

ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خطوط ۱ تا ۷ مترو تهران+نقشه مترو ۱۳۹۸


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی