زبان دیجیتال بدن مشتریان را بفهمید

پیش تر در نوشتاری با عنوان روانشناسی زبان بدن: ۳۱ تاکتیک علمی برای روانشناسی زبان بدن دیگران که در سایت کسب و کار بازده منتشر شد اشاره کردیم که زبان بدن به‌عنوان شکل فیزیکی و غیرکلامی ارتباط برای انتقال حس و مفهوم استفاده می‌کنند. زمان بدن معمول شامل این موارد است: حالت بدنی، طرز ایستادن، … ادامه خواندن زبان دیجیتال بدن مشتریان را بفهمید