۴۰ نشانه برای رمزگشایی زبان بدن دختران

تشخیص آن که آیا زنی واقعا به شما علاقه‌مند است یا خیر کار دشواری است. آیا واقعا مجذوب شما شده است یا فقط ادب را رعایت می‌کند؟ بیش‌تر مردان مجرد دوست دارند قبل از آن که از خودشان یک احمق بسازند، این را بفهمند. یکی از بهترین راه‌های تشخیص، زبان بدن دختران است.