روانشناسی کسب و کار چیست؟

“روانشناسی کسب و کار عبارت است از مطالعه و شیوه‌ی بهبود زندگی کاری. این دانش ترکیبی از علم درک رفتار انسانی و تجربه‌ی دنیای کار است تا هم افراد و هم سازمان‌ها به عملکرد اثربخش و ماندگار دست پیدا کنند.”