۳۵ درمان خانگی خونریزی شدید قاعدگی

سیکل قاعدگی یک فرآیند عادی در زنان است که از سن دوازده سالگی یا بعد از آن اتفاق‌می‌افتد. معمولا، این سیکل سه تا هفت روز طول‌می‌کشد. اما، در بعضی از زنان، دوران خونریزی شدید قاعدگی طولانی می‌شود. این زنان مجبورند تامپون (نواربهداشتی) خود را هر ۲-۳ ساعت یک‌بار عوض‌کنند. به این وضعیت منوراژی گفته‌می‌شود.