ترشحات واژن: ۳۱ درمان خانگی ترشح سفید رنگ واژن

آیا مدام از خروج ترشح سفید از واژن که بوی گندی می‌دهد، رنج می‌برید؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، ممکن است مشکل‌تان لکووره باشد. خروج ترشح سفید یا شل از واژن می‌تواند ناشی از عدم تعادل هورمونی، عادات بد غذا خوردن، سموم بدن، زخم‌های ناشی از خارش فرج، شرایط غیر بهداشتی زندگی، کم‌خونی، دیابت و عفونت‌هایی باشد که ممکن است در اثر پدهای بهداشتی، کاغذ توالت رنگی، حمام حباب، و غیره به وجود آمده باشند.