خواص روغن تخم کتان: ۱۹ خواص روغن تخم کتان برای سلامتی

آیا تابه‌حال چیزی درمورد روغن تخم کتان می‌دانستید؟ خوب این مقاله درباره روغن تخم کتان یا بذر کتان صحبت می‌کند. این روغن، نوعی از روغن‌های بدون رنگ تا زرد رنگ است که از دانه‌های خشک شده گیاه کتان می‌آید. این روغن، از فشردن دانه گیاه کتان به‌دست می‌آید. روغن تخم کتان، طعمی آجیلی و کمی شیرین دارد.