کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

همه ی نوشته ها در: خلاقیت

خلاقیت مجموعه‌ای از ویژگی‌های فکری، هیجانی، انگیزشی، و اخلاقی است و نباید نادیده گرفته شود و باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد. برای اطمینان از موفقیت هنرمندان …

ریشه های خلاقیت در مغز کشف شدند سرانجام داشمندان ریشه های خلاقیت در مغز را کشف کردند. در این نوشتار در باره ی این موضوع و پژو هش های انجام شده …

در این نوشتار ۳ راه برای تمرین خلاقیت مغز معرفی می‌شود. بلیدر اوناریم، مدرک کارشناسی ارشد طراحی‌صنعتی، و دکتری خلاقیت دارد. او یکی از موسسان سینک‌ (موسسه‌ی نور وخلاقیت کپنهاگ) …

راه خلاقیت جدید در این نوشتار در باره ی ۱۰ راه خلاقیت جدید بحث می شود. تصور‌کنید کسی چوب جادویی‌اش را تکان بدهد و ناگهان خلاقیت شما دوبرابر …

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی