تعبیر خواب شانه زدن مو: 25 تعبیر دیدن شانه کردن موها در خواب

درستی توضیحات این خواب بستگی به وضعیتی دارد که مو را دیدید و این‌که مو به چه کسی تعلق داشت. در بیش‌تر موارد، تعبیر خواب شانه زدن مو به عنوان هشداری مبنی بر انجام اقدامات ناشایست و هزینه‌های مالی در زندگی واقعی تلقی می‌شود.