تعبیر خواب سقوط هواپیما: ۱۲ تعبیر دیدن انفجار و تصادف هواپیما در خواب

دیدن سقوط هواپیما در خواب مخصوصا برای کسانی که از پرواز و ارتفاع می ترسند تجربه ای رایج و عادی است. اگر شما هم از آن گروه افرادی هستید که فوبیای پرواز یا ارتفاع دارید، تجربه خواب سقوط هواپیما تنها نمادی از ترس درونی شما است و از این طریق مغز شما در خواب نمود پیدا می کند. در ادامه این نوشتار با تعبیر خواب سقوط هواپیما آشنا می شویم.