کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

بیکاری در آمریکا به کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید

بیکاری در آمریکا به کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید در ماه آوریل ۲۰۱۷ بیش از ۲۱۱ هزار فرصت شغلی در این کشور ایجاد شده است.

بیکاری در آمریکا به کمترین میزان

اشتغال‌زایی در آمریکا (در آوریل ۲۰۱۷) سرعت بیشتری گرفته و نرخ بیکاری در این کشور را به ۴/۴ درصد رسانده است. نرخ بیکاری در قیاس با ۱۰ سال پیش یعنی سال ۲۰۰۷ به کم‌ترین میزان خود رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بیکاری به ۴/۶ درصد برسد. در ماه مارس این میزان ۵/۴ درصد بوده است. در قیاس با آمریکا نرخ بیکاری در آلمان در حال حاضر ۶/۵ درصد است.

به طور کلی نرخ بیکاری در آمریکا در سال‌های گذشته هم پایین بوده است. برخی از کارشناسان حتی از اشتغال‌زایی کامل در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان صحبت می‌کنند.

شرکت‌های آمریکایی اکنون موفق شده‌اند فقط در ماه آوریل سال جاری ۲۱۱ هزار شغل جدید ایجاد کنند. این فرصت‌های شغلی جدید باعث شده است که نرخ بیکاری را به کم‌ترین میزان برساند. در مقایسه با سال پیش آمریکا حتی توانسته است ۸۵۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.

کاهش بیکاری به رغم رشد اقتصادی ضعیف

اما آمریکا در شاخص‌های اقتصادی دیگر پیشرفت چندانی نداشته است. اقتصاد آمریکا در آغاز سال ۲۰۱۷  شروع ضعیفی داشت و در ۳ ماهه نخست سال تنها به اندازه نصف منطقه یورو رشد داشت.

کارشناسان درباره نرخ بیکاری از یک شاخص دیرتر تاثیرگذار نیز سخن می‌گویند. منظور از آن این است که تغییرات در رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال، با تاخیر نتایج خود را نشان می‌دهند.


وبگردی سایت کسب و کار بازده

بیکاری در آمریکا به کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید


پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی