انواع مدفوع: ۷ نوع مختلف مدفوع و تعیین سلامتی از روی آن ها

مدفوع شما بیشتر از آنچه بتوانید تصورش را بکنید درباره‌ی سلامتی شما اطلاعات به دست می‌دهد. بنابراین، تحت نظر گرفتن دقیق مدفوع‌تان، در صورتی که مشکلاتی بروز کند، حتی می‌تواند جانتان را نجات دهد. از این رو شناخت انواع مدفوع بسیار مهم است و در این نوشتار ما ۷ نوع مختلف مدفوع و تعیین سلامتی از روی آن ها را برایتان بیان می کنیم.