کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

اعلام حقوق دریافتی هاشمی رفسنجانی

در پی جنجال حقوق های دریافتی مدیران محمد هاشمی درباره مبلغ دریافتی آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان حقوق توضیحاتی را ارایه کرد.

مطلب مرتبط: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوست

وی در این زمینه بیان کرد قطعا مجموع دریافتی آقای هاشمی زیر ده میلیون تومان است.

هاشمی رفسنجانی

محمد هاشمی گفت: برای اعلام رقم دقیق حقوق رییس تشخیص مصلحت نظام باید لیست‌های حقوق مجمع را نگاه کنم، اما آنچه به خاطر دارم حقوق ایشان ۷ میلیون تومان است، که این رقم مربوط به آخرین دریافتی ایشان بود که بنده دیده ام. فکر می‌کنم اگر تغییری هم از آن زمان صورت گرفته باشد، قطعا مجموع دریافتی آقای هاشمی زیر ده میلیون تومان است.

سایت کسب و کار بازده

موضوع محوری

حقوق هاشمی رفسنجانی

منبع:خبرگزاری دانشجو

یادداشت روز

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی