کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: 20 سالگی

اشتباه خطرناک کسب و کار در حالی که رسانه‌های عمومی سال‌های دهه‌ی ۲۰ سالگی زندگی را سال‌های پرسه زدن‌های بی‌هدف و خوش‌گذرانی و بی‌فکری نشان می‌دهند، ولی حقیقت این … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی