کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: کودتا

زیلدریم نخست وزیر ترکیه با تشکر از مردم که در کنار حاکمیت دموکراتیک ایستادند گفت کودتا شکست خورده است. توضیح عکس: مردی در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه با دراز … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی