کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: کارت اعتباری

طرح کارت اعتباری خرید‌‌‌‌ کالا از امروز طرح کارت اعتباری خرید‌‌‌‌ کالا اجرا می شود و کارت‌های جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ اعتباری ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومانی صادر می‌شوند‌‌‌‌‌. این اقد‌‌‌‌‌ام قصد‌‌‌‌‌ … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی