کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: پیش بینی زمین لرزه

پیش گویی آینده برای غلبه بر ابهام همواره یکی از دلمشغولی های بشر بوده است. نوستراداموس فرانسوی مشهورترین پیش گو در جهان غرب است که ۴۶۰ سال پس … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی