کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: پایت

از خشونت کلامی جمعی چه می‌دانید؟ هیجان‌زده و گاهی پراسترس به صفحه تلویزیون خیره شده است. حرکت برداشتن تخمه از ظرف روبرویش ماشینی به نظر می‌رسد. یک حرکت رفت … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی