کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: پاسخ رد

آیا یک کارآفرین باید از  واژه‌ی “نه” استقبال کند؟ آیا نه شنیدن کارآفرین یک امر عاد است؟ مردم آنقدر به من نه گفته‌اند که شمارش آنها از توانم خارج … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی