کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: نوزاد

در این نوشتار درباره قطع فوری گریه نوزاد با استفاده از فشار دادن ۸ نقطه بازتاب درمانی در کف پاهای نوزاد بحث می شود. بازتاب درمانی یک آیین … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی