کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: نه گفتن

آیا یک کارآفرین باید از  واژه‌ی “نه” استقبال کند؟ آیا نه شنیدن کارآفرین یک امر عاد است؟ مردم آنقدر به من نه گفته‌اند که شمارش آنها از توانم خارج … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی