کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: مسئله‌‌ی مالی

در این نوشتار با دو تن از زنان کارآفرین ایرانی آشنا می شویم که محدودیت‌ها را درمی‌نوردند و به کسب و کار خودشان رونق می دهند. این مقاله در اینترنشنال … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی