کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: مدیر خوب

گوگل تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه‌ی مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی یک مدیر خوب انجام داده‌است. اما در مورد بقیه‌ی نیروی کار چه؟ رسیدن به موفقیت و پیشرفت در … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی