کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: مادام کلود

در این مقاله نویسنده مدعی می شود که نام شاه ایران در فهرست مشتریان نجیب خانه ی مادام کلود ثبت شده است. فرناند گرودِ (مادام کلود)که در سال … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی