کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: قانون برنامه پنجساله پنجم

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) شماره۷۳۲۸۵/۴۱۹ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) جناب آقای دکتر محمود … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی