کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: فعالیت عصبی مغز

دانشمندان شواهدی پیدا کرده‌اند مبنی بر این‌که مغز انسان در طول تابستان فعال‌تر از هر زمان دیگری است. به نظر می‌رسد که این ماه‌های گرم به افزایش فعالیت عصبی … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی