کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: فرمول

آیا برای کسب سود از روابط عمومی فرمولی وجود دارد؟ وندی لیپتون دیبنر، نویسنده‌ی ”تمرکز بر نفوذ“، معتقد است که این فرمول وجود دارد. لیپتون دیبنر که مهمان معمول رادیو، … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی