کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: غول نفتی

ایران هفته آینده با مشخص کردن شرایط قراردادهای جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله شرکت انگلیسی-هلندی شل ماشه آغاز مسابقه برای توسعه تعدادی از میدان‌های نفتی و گازی خود … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی