کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: سی سالگی

دهه‌ی ۲۰ سالگی‌تان زمان اکتشاف است. پی‌می‌برید کی هستید، چه می‌خواهید، و چگونه باید آن را تحقق ببخشید. عادت هایی که در این دوره ایجاد می‌کنید ماندگار خواهندبود و … ادامه مطلب …

بیشتر مردم دهه‌ی دوم زندگی شان را با روی آوردن به رفتارهای ناسالمی خارج از سیستم زندگی خود سپری می‌کنند مانند خوابیدن تا ۲ بعد از ظهر در … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی