کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: سکوت

مهر سکوت یک هدف اصلی دارد و آن هم بیدار کردن هشیاری است. بهبود هشیاری، به معنای بودن در لحظه‌ی حاضر درتمام زمان‌ها و تجربه‌ کردن تمامی کارها … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی