کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: سوگیری

سوگیری شناختی الگویی است که در قضاوت و استدلال انحراف ایجاد کرده که به موجب آن، نتیجه‌گیری‌هایی که در مورد سایر افراد و موقعیت‌ها انجام می‌گیرد، ممکن است به … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی