کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: زندگی بهتر

هنگامی که موضوع همدلی مطرح می‌شود رویکرد ما همان “دیدن نیمه خالی لیوان” است. در رسانه‌های معروف و نیز در مطالعات پژوهشی مشابه در حوزه روانشناسی، عواقب نبودن … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی