کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: ریش گذاشتن

پژوهش‌ها آشکار کرده‌است که یک ریش کامل (یا گونه‌ی صاف و بدون ریش) چه سیگنال‌هایی ارسال می‌کند. سوال این پژوهش این بو که آیا مردان ریشو را زنان … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی