کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: رویدادهای شکست آفرین

شکست‌ ، رویداد بیرونی است که پیش می‌آید. ویژگی شخصیتی نیست. می‌توان گفت آدمی که زیاد شکست‌ می‌خورد، خطرات زیادی را به جان می‌خرد. مهم است رویدادهای شکست‌آفرین … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی